Známe vítěze 3. ročníku soutěže Společně otevíráme data

26. 11. 2015 | Aktuality

Soutěž Společně otevíráme data, organizovaná Fondem Otakara Motejla, dnes ocenila  nejlepší aplikace nad otevřenými daty. Mezi nejlepšími projekty jsou projekty odkrývající hospodaření státních institucí, správu majetku městské části či poskytující aktuální dopravní informace.


Vítězné aplikace

 

1. místo: Supervizor
Ministerstvo financí ČR (Benedikt Kotmel, Martin Kopeček, Jan Vlasatý)
    http://data.mfcr.cz/supervizor/
    Vizualizační aplikace nad proplacenými fakturami ministerstva financí. Podle kategorií lze dohledat podrobná data z faktur -  částka, dodavatel, předmět faktury a další informace.Cílem aplikace je zpřístupnit informace o hospodaření ministerstva financí a případně jakýchkoliv jiných institucí veřejné správy. Dále je také cílem ukázat smysl publikace dat v otevřeném formátu.


2. místo: HejbejBrnem
NESEHNUTÍ

www.hejbejbrnem.cz

Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu, aby se snadno pohybovali po Brně – na kole, MHD či pěšky. Informace o dopravě a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Občan může skrze aplikaci také posílat radnici podněty na zlepšení veřejného prostoru.3. místo: Mapová aplikace Geosense
Geosense s.r.o.

http://gp.geosense.cz/praha-17
Projekt usnadňuje správu majetku Prahy 17 a zároveň poskytuje nástroj pro zpřístupnění informací z MČ občanům online. Aplikace pracuje s množstvím otevřených dat např. od Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy nebo OpenStreetMap. Unikátní vlastností je filtrace a výběry v datové tabulce a zobrazení výsledků na mapě. Uživatel tak může zjistit detailní informace např. o možnostech využití území či záplavových oblastech.4. místo a Cena pro nejlepší studentskou aplikaci: Znečišťovatelé pod lupou
Vojtěch Staněk

http://www.znecistovatele.cz

Web chce pomoci občanům získat informace o toxickém znečištění v jednotlivých lokalitách ČR způsobené průmyslovými i zemědělskými provozy. Web využívá data MŽP a převádí je do podoby využitelné pro běžného občana. Aplikace byla vytvořena pro spolek Arnika, který ji bude provozovat a každoročně aktualizovat.


 

5. místo: GovData
Octagon.cz s.r.o.

http://www.govdata.cz

V současnosti je přístup k aktuálním datům  veřejné správy komplikovaný, což vytváří velkou bariéru pro jejich masové využití. Cílem služby je tuto bariéru snížit  a vytvořit přístupné a efektivní nástroje pro vývojáře aplikací. Govdata nabízí API, neboli rozhraní pro programování aplikací a další vývojářské nástroje. V první verzi projekt zpřístupňuje obchodní rejstřík a registr plátců DPH.

6. místo: NeverRun
Jan Sovka, Lenka Vraná, Jakub Žitný, Jaroslav Jirava, Felix Palmer, Petr Čmela

http://neverrun.github.io

Aplikace NeverRun si klade za cíl ukázat aktuální polohu prostředků MHD v reálném čase. Tyto informace se hodí každému, kdo nerad dobíhá na další spoj: odtud název NeverRun. Dopravní data ale aktuálně nejsou dostupná ve strojově čitelných formátech, jedná se tedy zatím o prototyp aplikace nad vzorovými statickými daty. Tým NeverRun jedná s dopravním podnikem Prahy a Brna, zatím bohužel bez úspěchu.

7. místo a Cena Fondu Otaktara Motejla: Hlidame.je
KohoVolit.eu, Evropské hodnoty

hlidame.je

Hlidame.je lidsky zpřístupňuje data o aktivitách našich zástupců v evropských institucích. Občané mohou zkoumat aktivitu europoslanců pro 28 zemí EU a srovnávat účast ministrů Visegrádské čtyřky na Radě Evropské unie. Projekt čerpá data z oficiálního webu Evropského parlamentu a každý týden je aktualizuje.8. místo: zmapováno.cz
Vojtěch Hýža, Eliška Hutníková

http://www.zmapovano.cz
Jedná se o univerzální prohlížeč územních dat pro ČR. Uživatelé mají snadno přístupná data z více zdrojů - např. Ministerstvo financí, Český statistický úřad, Česká pošta, až na úroveň obcí. Kromě samotných hodnot je tu také index vyjadřující, jak je na tom vybraná obec v porovnání s ostatními. Použitá data aplikace zveřejňuje prostřednictvím RESTful API.


9. místo: IODA
Martin Novák, Jan Tichý

http://www.ioda.cz

Cílem projektu IODA je usnadnit studentům, pedagogům, odborné i veřejnosti data mining v oblasti dopravy a ekonomiky dopravy. V současné době jsou totiž data o dopravě roztříštěná v mnoha veřejných zdrojích, často v nevhodných formátech. Sjednocení dat umožňuje sledovat trendy v dopravě. IODA obsahuje 70 000 údajů uspořádaných do více než 550 datových řad.10. místo: Využití rádiového spektra
Český telekomunikační úřad

http://spektrum.ctu.cz

Webová aplikace „Využití rádiového spektra“ byla vytvořena pro efektivní přístup k informacím o rádiovém spektru jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. Jednoduchou formou poskytuje přehled podmínek stanovených Českým telekomunikačním úřadem pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace a pomocí hypertextových odkazů usnadňuje přístup k příslušným národním a mezinárodním dokumentům.

 

Další soutěžní aplikace dle témat


Vzdělávaní


DB-quiz
Jindřich Mynarz, Václav Zeman; KIZI VŠE

http://mynarz.net/db-quiz

Znalostní hra založená na známé televizní soutěži AZ-kvíz. Na rozdíl od svého vzoru jsou však herní otázky generovány automaticky na základě otevřených dat z české nebo anglické Wikipedie.


Poznávačka přírody
Jan Drábek, Adaptive Learning Group FI MUNI

http://www.poznavackaprirody.cz/

Poznávačka přírody je webová aplikace, jejíž cílem je umožnit obyčejným lidem jednoduché procvičení či naučení poznávání zvířat.  Přívětivým způsobem přizpůsobeným jejich znalostem.


prectime.cz
Milan Tomeš, Jan Hovad

prectime.cz

Vizí a společenský přínosem aplikace prectime.cz je zefektivnit proces vzdělávání - metalearning.Používá volně dostupné cizojazyčné knihy celého světa pro výuku cizích jazyků.Aktivní občanství


Inventura hlasování z Evropského parlamentu
KohoVolit.eu, Evropské hodnoty

http://volebnikalkulacka.cz/inventura-hlasovani-evropsky-parlament-2014-2015/

Inventura hlasování za dobu od voleb 2014. Občané zjistí  o čem se vůbec v europarlamentu rozhodovalo a jak jejich europoslanci hlasovali.


 

Zkoumejpřezkum
Ministerstvo financí

http://data.mfcr.cz/zkoumejprezkum/

Cílem aplikace je občanům aktivně zpřístupnit výsledky přezkumu hospodaření, který u obcí vykonává příslušný krajský úřad, u krajů a regionálních ministerstvo financí a krajské úřady.


Zdraví


najdi-lékárnu.cz
Zdeněk Troníček, Petr Kaštánek

http://www.najdi-lekarnu.cz

Webová aplikace s  informacemi o lécích a jejich substitutech nebo výši doplatků v lékárnách. Data o lécích a lékárnách přebíráme z webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a pro vyhledávání lékových interakcí používáme databázi Národního institutu zdraví v USA.

 

Nejbližší lékárna
Rostislav Moric, Jiří Fous; LékařPlus

http://www.nejblizsi-lekarna.cz/

Nejbližší lékárna si klade za cíl pomoci uživatelům s nalezením lékáren v jejich okolí. Lékárny jsou barevně rozlišeny podle dostupnosti (otevřená/zavřená). Zdrojem dat je Státní ústav pro kontrolu léčiv.


Byznys


Analytika cen nemovitostí
Vladimir Makovsky, Briskat s.r.o.

http://house.briskat.com/assets/cz.html

Přehledné zobrazení průměrných cen prodaných nemovitostí v UK a jejich vývoj dle typu a geografické oblasti. Přesné informace jsou důležité pro prodejce, kupce, advokáty, developery nebo banky.


 
Detail.cz
Imper CZ, s.r.o.

https://www.detail.cz/

Aplikace Detail.cz zobrazuje jednoduše a přehledně detailní informace o ekonomických subjektech v České republice. Databáze přejímá informace z veřejně dostupných zdrojů.


 

Demografie a geografie


adresy do kapsy
Milan Somsedík

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.xiix.adresydokapsy

Mobilní aplikace s informacemi o adresních bodech v ČR. Lze ji využít např. pro ověření adresy, nalezení PSČ, lokalizace nejbližší adresy nebo dohledání otevírací doby pošty či úřadu.


mortalita.cz
Michal Markalous

mortalita.cz

Aplikace graficky zobrazuje úmrtnost v okresech ČR na základě otevřených dat z ročenek Českého statistického úřadu od roku 2000.Otevíráme data na SŠZP Klatovy
Karel Rejthar, Michaela Florianová, Kateřina Tesařová, Michaela Valečková, Michaela Bečvářová

https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/4f246413-9e70-4b40-b0df-6e96f12feb12

přístupové údaje:  soutez@sszpkt.cz / Opendata2015

Analýza počtu obyvatel v závislosti na místě bydliště za rok 2014.  Na mapě lze prohlížet a srovnávat jednotlivé obce.Rozmístění cizinců v ČR 2015, Petr Schiller, mfox.cz

http://demo.mfox.cz/azyl/

Cílem mapové aplikace je vykreslit přehlednou formou početní stav a národnost cizinců s povoleným pobytem na území ČR.  Pracuje s daty Ministersva vnitra ČR nebo Statistického úřadu.Volný čas


loccal.cz
Triwial CZ (Michaela Horáková, Ivo Habran, Ondřej Soukup, Markéta Habranová)
http://www.loccal.cz/

Loccal.cz vznikl za účelem sdílení a přehledného výpisu pozvánek na společenské události. Pořadatelům usnadňuje správu a vkládání akcí, např. jejich automatickým importem z sociálních sítí.


Na ovoce
Na ovoce, z. s.  (Kateřina Kubánková, Ondřej Nejedlý, Tomáš Dvořák, Jörg Kösters, Edita Hornová, Monika Křikavová

https://na-ovoce.cz

Mapa volně rostoucích ovocných stromů, keřů a bylinek, jejichž plody je možné si zdarma natrhat. Údaje do mapy přidávají sami uživatelé, instituce a města.PCKonfigurátor
Dionýz Lazar,  FI MUNI

www.pckonfigurator.sk

Webová stránka na skládání počítačových sestav. Není závislá na konkrétním prodejci a poskytuje široké možnosti porovnání a výběru dostupných součástek. Hlavním zdrojem dat je projekt Open Icecat.Doprava


Metrobot
STRV (Jakub Vodák, Pavel Zeifart, Leoš Dostál)

http://metrobot.cz/

Mobilní aplikace pro rychlé zjištění zbývajícího času do odjezdu metra z nejbližší stanice. Dále nabízí přehlednou mapu všech vchodů do metra, pohodlný nákup SMS jízdenky a alternativní manuální hledání stanic.


FÓRUM PRO OTEVŘENÁ DATA
Příloha Respekt 2017

Partneři projektu