Zdroje dat

Pro tvorbu aplikací lze využívat různé zdroje - od volně dostupných komerčních a veřejných údajú až po otevřená data v pravém slova smyslu. 

Podívejte se na seznam (otevřených) dat v České republice a některé příklady datových portálů zahraničí.

 

NÁRODNÍ KATALOG OTEVŘENÝCH DAT - data.gov.cz 

 

Data vládních orgánů

 • Ministerstvo financí ČR - zde
 • Ministerstvo vnitra ČR - zde 
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR - zde
 • Ministerstvo životního prostředí ČR - zde
 • Ministerstvo kultury ČR - zde
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - zde
 • Ministerstvo obrany ČR - zde
 • Ministerstvo dopravy ČR - zde

Data ostatních orgánů státní správy

 • Český statistický úřad - zde
 • Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy - zde
 • Česká obchodní inspekce - zde
 • Nejvyšší kontrolní úřadzde
 • Český telekomunikační úřad - zde 
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílánízde 
 • Český úřad zeměměřičský a katastrální - Data z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí - RÚIAN - zde
 • Centrum pro regionální rozvoj České republiky - zde 
 • Informační systém o veřejných zakázkách - zde
 • Česká správa sociálního zabezpečení - zde
 • Národní park České Švýcarsko - zde
 • Národní park Šumava - zde
 • Správa Krkonošského národního parku - zde
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - zde

Data z měst a krajů

 • Statutární město Děčín - zde
 • Kraj Vysočina - zde
 • Plzeňský kraj - zde
 • Statutární město Brno - zde
 • Město Bohumín - zde
 • Hlavní město Praha - zde
 • Liberecký kraj (resort životního prostředí a zemědělství) - zde
 • Moravskoslezský kraj - zde
 • Statutární město Ostrava - zde
 • Statutární město Přerov - zde
 • Statutární město Plzeň - zde
 • Statutární město Hradec Králové - zde
 • Obec Huntířov - zde
 • Statutární město Opava - zde
 • Jihočeský kraj - zde
 • Nové město na Moravě - zde
 • Královéhradecký kraj - zde

Obecná data o České republice

 • Statistická data o volebních výsledcích, sčítání lidu a domů ČSÚ - zde
 • Google nabízí přes 226 151 datasetů - zde
 • Údaje o obyvatelstvu - zde
 • Data o vzdělávání - zde 
 • Prostorová a statistická data - zde

Data o Evropské unii

  • Datový katalog Evropské unie - zde
  • Datový katalog institucí členských států Evropské unie - zde
  • Datový katalog sbírající data napříč institucemi Evropské unie - zde
  • Datový katalog Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie - zde

   

  Data z jiných zemí

  • Datový portál Velké Británie  - zde
  • Datový portál Spojených států amerických - zde
  • Datový katalog města Londýna - zde
  • Datový katalog města Vídeň - zde
  • Datový katalog Slovenska - zde
  • Datový katalog Indie - zde
  • Datový katalog Portorika - zde
  • Datový katalog Irska - zde
  • Datový katalog města Kolín nad Rýnem - zde
  • Datový katalog Finska - zde

   

  Data z mezinárodních institucí

  • Organizace spojených národů - zde
  • Data ze Světové banky - zde
  • Data, statistiky, grafy, tabulky z OECD - zde

 

FÓRUM PRO OTEVŘENÁ DATA
Příloha Respekt 2017

Partneři projektu